08118102288 info@rudylim.com
Ketika Aku Terjun Bebas

Ketika Aku Terjun Bebas

Saat aku melompat dari sebuah gedung Lt. 11 Kulihat pasangan yang terkenal sangat harmonis dan saling mencintai di lantai 10 sedang bertengkar dan saling memukul satu sama lain. Kulihat Peter yang biasanya kuat dan tabah sedang menangis di lt.9 Di lt.8 Ah Mei...

Pin It on Pinterest